در نقطه ای دیگری از کویر مصر روستای گرمه می باشد که در جاده ابریشم قرار دارد، روستایی پر از نخل های زیبا و دارای جاذبه های تاریخی دیگری همچون چشمه آب معدنی با خواص درمانی می باشد. مردم این روستا به زبان پهلوی که اصیل ترین زبان فارسی است صحبت می کنند.